Rekonektivni tehničar Dejan Berbatović

Start

Želja mi je da on bude inspiracija za sve one ljude koji su krenuli u potragu ka dubljim nivoima svoje sopstvene ličnosti, jer bilo koji put u relativnom aspektu našeg života da izaberemo, kao što su napredak u karijeri, radost, materijalna sigurnost, savršeno zdravlje ili šta god već, na kraju je to uvek potraga za poljem veće sreće, mestom koje će nam doneti duševni mir i ispunjenje. Prepreke koje se pojavljuju na našem putu su tu da bi nam igra bila interesantnija. I kako reče jedan veliki mudrac: “U životu ništa ne treba shvatiti ozbiljno osim radosti života”.

Čak i malo rekonektivne svetlosti i znanja je dovoljno da pokrene i ukloni tamu neznanja, sa onih nivoa koji nas trenutno tište.
 
Dejan Berbatović