O meni

Dejan-Berbatovic-rekonekcija-meditacija-biografija

Kratka biografija

Rođen sam 1966.godine u Novom Sadu, gde sam završio osnovnu školu, Karlovačku gimnaziju i Pravni fakultet. Oženjen sam i imam sina. Moj interes za duhovno, kao i granična područja nauke datira od pre dvadesetak godina, kada sam naučio Transcendentalnu meditaciju i praktično započeo sa studiranjem Vedske nauke. U međuvremenu sam postao učitelj TM-a, a zatim guverner i Nacionalni direktor Saveza za TM i prošao veliki broj seminara za razvoj svesti u različitim vedskim akademijama širom sveta a posebno u Evropi i Indiji. Od Mahariši Maheš Jogija – vrhunskog autoriteta u polju svesti, dobio sam titulu Dr.političkih nauka sa Vedskog univerziteta u Flodropu (Holandija). Daljim radom na sebi moj interes se proširio na izučavanje Ayurvede, a isto tako i na druge oblike lečenja i isceljivanja ljudi i životinja. 2007. godine postao sam master reikija. Aprila 2008. započeo sam školovanje kod dr. Perla  i stekao mogućnost da se bavim Rekonektivnim isceljivanjem, a jula iste godine sam ovladao i Rekonekcijom.

Ovim putem izražavam duboku zahvalnost Mahariši Maheš Jogiju i svim mudrim ljudima od kojih sam sticao znanje.

Dejan Berbatović