Rekonektivni tehničar Dejan Berbatović

Rekonekcija

Linije meridijana (ponekad nazivane akupunkturnim linijama) na našim telima prvobitno su bile povezane sa mrežom linija koje okružuju planetu i presecaju se na poznatim mestima koja se nazivaju mesta moći, kao što su Maču piču i Sedona. Ove linije se nastavljaju i spajaju nas sa znatno većom rešetkastom mrežom,povezujući nas sa celim univerzumom.

Svako telo sadrži sopstveni skup energetskih linija i tačaka.Iako predstavljaju samo ostatke onoga što su nekada bile,ove linije i tačke nastavljaju da služe kao međuveza sa Univerzumom: one su kanal koji obezbeđuje naše prenošenje energije, svetlosti i informacije između makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.

U jednom vremenskom trenutku ostali smo nepovezani sa tim linijama i izgubili smo punoću naše neraskidive veze sa univerezumom,udaljavajući se tako od naše prethodno brze stope evolucije.

REKONEKCIJA donosi “nove” aksijatonalne linije koje nas povezuju sa moćnijim i razvijenijim nivoima nego ikada ranije. Te linije su deo večne mreže inteligencije sistema paralelnih dimenzija koji obezbeđuju osnovnu energiju za obavljanje funkcija ljudskog tela.

Preuzmite i aktivirajte ove nove linije dozvoljavajući razmenu energije svetlosti i informacije, prevežite lance DNK i ponovo sjedinite “strune” istovremenih ili paralelnih ravni postojanja.

Rekonekcija nije samo proces isceljivanja ona takođe donosi:

  • dublji unutrašnji mir;
  • sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju;
  • oslobađanje strahova i osećaja krivice;
  • povećana kreativnost;
  • smanjena anksioznost;
  • veća sposobnost da dajete i primate ljubav;
  • iskustvo svesnosti sadašnjeg trenutka;
  • balansiranje endokrinog sistema koji kontroliše metabolizam.
  • uzdizanje mentalnog, fizičkog i duhovnog nivoa na više energetske frekvencije.